Ontwikkeling en Historie

Door het grote aantal koi dat stierf aan de bekende aandoeningen, ondanks toepassing van kostbare middelen, is Perfect Pond / Koi-Bio als bedrijf, als eerste onderzoek gaan doen naar andere en betere middelen en is zodoende in overleg met onderzoekinstituten op de mogelijkheid van het toepassen van speciaalontwikkelde en geselecteerde melkzuurbacteriën gestuit.

Al snel bleek, dat deze bacteriën op een bijzonder effectieve manier zowel het ontstaan als het verhelpen van bacteriële en schimmelaandoeningen konden bewerkstelligen. Omdat bacteriële-, zowel als schimmelaandoeningen hoofdzakelijk voorkomen in belast vijverwater, waarde balans verstoord iwws en deze bacteriën ook nog de kwaliteit hebben om natuurlijke afvalstoffen uit het water te verteren en ammoniak en nitriet in het water om te zetten in stikstof, was een nieuw, 100% biologisch multifunctioneel werkend product geboren. 


Anarex-Bio®logisch4


Dit product is eerst vele jaren in diverse koivijvers met problemen in Europa uitgeprobeerd. De praktijk gedurende deze jaren wees uit dat het merendeel van de bacteriële- en schimmelinfecties succesvol verholpen konden worden.

De gebruiksdiscipline was sterk afwijkend van de tot dan toe bestaande producten. Deze producten, hoofdzakelijk chemische- en farmaceutische producten, kenmerken zich door een directe werking gedurende enkele uren, met achterlating van giftige reststoffen in het water. Antibiotica en chemische preparaten boden zelden dezelfde goede oplossingen tot herstel, terwijl Anarex-Bio®logisch4 een werking heeft van dagen, maar géén giftige reststoffen achterlaat, het evenwicht van het water niet aantast, zelfs verbeterd en bij de juiste toepassing ook geen littekens bij de koi achterlaat.

Overweldigend is het verschil in aantal herstelde koi, in verhouding tot de historische middelen.

Perfect Pond / Koi-Bio blijft zich richten op het toepassen en ontwikkelen  van biologische hoogwaardige middelen, die problemen voor koi en andere dieren in het algemeen, kunnen verhelpen.