Preventieve periodieke behandeling

Anarex-Bio®logisch4 en periodieke behandeling !

Het verdient grote aanbeveling om in het voorjaar, na het gereedmaken van de vijver en het filter, een periodieke Anarex-Bio®logisch4 behandeling te geven, om de gevolgen van aanwezige ongewenste bacteriën, afvalstoffen en situaties die hieruit kunnen ontstaan, te voorkomen en/of binnen de perken te houden.

Ook na het winterklaar maken van de vijver en het filter in het najaar, net voor de winter maar ook na de winter, adviseren wij u een Anarex-Bio®logisch4 behandeling aan. Waarom?

Door het schoonmaken van de vijver en het filter voor de winter, maar ook door de winterperiode zelf, ontstaat er veel ammoniak en nitriet in het vijverwater, dat dringend verwijderd moet worden. Tevens worden in het voorjaar door de behandeling, de aanwezige pathogene bacteriën in de periode tussen de 8 en 15 graden sterk verminderd. Normaal vermeerderen deze bacteriën zich in deze tijd zeer sterk en veroorzaken ziektes bij de koi, terwijl de koi zelf pas wat op krachten gaan komen bij een watertemperatuur boven de 14-15 graden.

Midden in de zomer als het vijverwater het warmst is, zo ongeveer ten tijde van het gevreesde botulisme in vijvers en ander stilstaand water, is een Anarex-Bio®logisch4 behandeling sterk aan te bevelen in uw vijver. Door de behandeling brengt u ook dan het aantal pathogene bacteriën sterk terug. Tevens zorgt u voor verwijdering van de niet gewenste stoffen in uw vijver, waardoor het evenwicht, dat verstoord dreigt te raken door o.a. een gebrek aan zuurstof, weer hersteld wordt. Dikwijls ontstaan in deze warme zomertijd de eerste echte grote problemen in de koivijvers door het warme water. Probeer dit voor te zijn.

Warm water kan namelijk aanzienlijk minder zuurstof vasthouden dan koud water; de goede bacteriën, zoals de nitrificerende bacteriën sterven door te weinig zuurstof in het water, in grote aantallen af. De ziekteverwekkende bacteriën, die over het algemeen geen zuurstofgebruikers zijn, grijpen dan hun kans om toe te slaan met een explosieve groei, met alle gevolgen van dien.