Preventieve jaarbehandeling

Wanneer u deze behandelmethode gaat toepassen start u met een volledige behandeling aan het begin van het seizoen, wanneer het water de 8 - 10 graden Celsius heeft bereikt in het voorjaar.

Vervolgens dient u minstens iedere 4-5 weken, gedurende het gehele seizoen minimaal éénderde (1/3) deel van de voor uw vijver benodigde hoeveelheid Anarex-Bio®logisch4 toe aan de vijver.

U stopt met deze behandeling, na het prepareren van uw filter en vijver voor de winter.

Resultaat:

Gedurende het gehele seizoen, wordt u nu gevrijwaard voor het ontstaan van het merendeel van de bacteriële ziektes bij uw koi.

Er zal een duurzaam gezond evenwicht in uw vijver ontstaan.

De omzetting van organische stoffen in het water verloopt snel en gericht

Uw nitrificatieproces in de vijver en het filter wordt optimaal ondersteund.

Anekdote: Vele gebruikers hebben geconstateerd, dat door een preventieve jaarbehandeling, ook de aanwezigheid van huid-, kieuw- en ankerwormen drastisch afneemt. Hiervoor is tot op heden géén wetenschappelijke verklaring te geven. Onderzoeken zijn op dit moment gericht op het vinden van een verklaring. Wij vonden het wel noemenswaardig.

Vakantie:

Anarex-Bio®logisch4 EN UW VAKANTIE !

Om tijdens uw vakantie geen problemen met uw koi te hebben adviseren wij u een Anarex-Bio®logisch4 behandeling voor uw vertrek toe te passen, dan heeft u ook na de vakantie nog steeds mooie en gezonde koi in uw vijver.

Let op !
Laat tijdens uw afwezigheid nooit teveel voeren! Minimaal voeren!

Anarex-Bio®logisch4 is een gegarandeerd onschadelijk 100% zuiver, specialistisch, multifunctioneel natuurproduct.

Overdosering is NIET schadelijk voor koi, filter, water of plant.